Något bättre för tävlingshästarna


Tre vinster i maj. Delägda M.T.Evita och Uhlan Noir (Frankrike) ordnade tillsammans med vår helägda Tulipe dÒccagnes  vinsterna och totala resultatet blev TSEK 140.


Skriven av:
Håkan Karlsson
2011-06-04 09:07