M.T.Ivanka

M.T.Ivanka
Födelseår: 2010
Tävlingshäst: Nej
Typ: Uppfödning
Blodbanken:
Klicka här...
Travsport:
Klicka här...
Info: M.T.Ivanka kanske blir en dyrgrip, eftersom hon är döpt efter miljardären Trumps dotter. Hon föddes på Gundbo den 7 maj 2010. Föräldrarna är Quite Easy och M.T.Big Bertha. Hon såldes på kriterieauktionen till hästägare från Östersund.