M.T.Master Don

Födelseår: 2014
Tävlingshäst: Nej
Typ: Uppfödning
Blodbanken:
Klicka här...
Info: Den 25 april 2014 föddes en intressant hingt hos Gundbo. Det var Solara tillsammans med Donato Hanover som fick M.T.Master Don. Det intressanta med honom är att han har exakt samma gener som Peter Haughtonvinnaren Weingartner. Han återropades på Elitauktionen och kommer gå i träning i oktober