Uppfödaren köpte tillbaka


Vår Ustine dÈcajuel var med på fredagsauktionen på Vincennes i samband med Prix dÀmerique. Vi var osäkra hur marknaden var i Frankrike, men vi var fullt nöjda när klubban slogs på TEUR 28. Köparen var uppfödaren till alla dÈcajuelhästarna. En liten uppfödare med endast fyra till fem fölston, men som väldigt ofta får fram unghäststjärnor i Frankrike. Bland annat en treårig Ready Cash-avkomma som tillhör de bästa i årgången.


Skriven av:
Håkan Karlsson
2014-02-03 16:34