April förbättrade uppfödningens siffror


Under april gjorde Misty Trottings uppfödningar sammanlagt 44 starter med raden 5--2--7, samt i intjänat TSEK 420. Totalt uppgår årets resultat TSEK 1,349. Vinsterna under månaden togs av M.T.Jamming Jerry, M.T.Lancelot, Kissmeonceagain, M.T.King of Csh (V75) och Margauxaccelator. 


Skriven av:
Håkan Karlsson
2017-05-05 09:37