M.T.Giselle


M.T.Giselle föddes den 15 maj på Gundbo. Hon är efter Pine Chip och Sopran Sund undan Viking Kronos. Sopran Sunds partner i år blir Revenue.
Skriven av:
Håkan Karlsson
2008-05-14 17:01