M.T. GT


Gundbo har mycket att göra denna vecka. Utöver auktionen, som föds det nya med två dagars mellanrum. Den senaste föddes den 24 maj och heter M.T. GT och är efter Credit Winner och M.T.Alissa som gjorde avelsdebut.
Skriven av:
Håkan Karlsson
2008-05-26 09:34