Ivy L.B. till Goop


Ivy L.B. har blivit ordentligt genomgången av veterinären, och skall nu vara redo för att återuppta träningen. Hon kommer att få chansen hos Stall Goop.


Skriven av:
Håkan Karlsson
2008-07-26 09:22