Duellen nr 1 på Romme


På fredag startar i ett stolopp ingående i Wångens lärlingsserie Zenta Palema, tränad av Glen Norman, körd av Peter Norman. Bland motståndarna märks M.T.Beloved Sofie, tränad av Tommy Hanné och körd av Mikko Jourio. Bägge hästarna ägs av Misty Trotting.


Skriven av:
Håkan Karlsson
2008-08-11 14:27