Andra raka på V75?


Nu tar Åke Svanstedt åter ut M.T.Cherokee på V75. Han står perfekt inne för klass 1  och loppet i Kalmar är över 2,640a.


Skriven av:
Håkan Karlsson
2008-11-10 12:27